Forside

Om Prestekragen Barnehage

Prestekregan barnehage er en liten privat barnehage. Det er ca. 20 barn i barnehagen fordelt på to avdelinger.  Barnehagen er lokalisert i naturskjønne omgivelser i nærheten av Preståsen. Barnehagen ligger ca 2 km fra Sandefjord sentrum og har et stort, barnevennlig uteområde som har både sol, og skygge av store trær.

Områdene rundt barnehagen er fine til turer, både trille og se på eller mate ender, svaner og andre fugler, lekeplasser, fiskebutikken eller utforske områder med skog og fjell i Preståsen. Barnehagen har to avdelinger, en for små barn (0-3 år) og en for store barn (3-6 år).

Personalet jobber aktivt med å ivareta hele barnets utvikling. De ansatte er kurset i og bruker spesielle metoder og pedagogiske verktøy for å ivareta det enkelte barnets fysiske og psykiske helse. Det enkelte barnet sees i et livslangt løp der barnehagen legger et viktig grunnlag for gode vekstvilkår.

Rommene i barnehagen har ulike funksjoner som formingsrom, fellesarealer for fysisk aktivitet, garderobe og kjøkken. En stor utelekeplass byr på varierte aktiviteter, og nærmiljøet brukes til tur og opplevelser.

Barna har med matpakke til frokost. Lunsj og et enkelt ettermiddagsmåltid serveres i barnehagen. Varmmat serveres en til to ganger i uka.

Åpningstider og priser

Prestekragen Barnehage er en heldagsbarnehage som holder åpent mandag til fredag fra kl. 07.15 til kl. 16.45.

Full plass i barnehage koster kr 3230,- per måned + kr 350,- for kost (NY SATS FRA JANUAR 2021).

 

Det er søskenmoderasjon med 30 % for 1. søsken og 50 % for 2. søsken.

Foreldre betaler et depositum pålydende en måneds oppholdsbetaling for plassen. Summen kan variere ettersom max-pris for barnehageplass endres. Depositum utbetales til foreldre etter siste oppholdsdag i barnehagen.

Det betales for 11 måneder i ett barnehageår.

SØK BARNEHAGEPLASS

Ønsker du å søke om barnehageplass så gjøres dette via foreldreportalen i Sandefjord Kommune. Søknadsfristen er 1. mars for start i august. For oppstart til andre tider på året kan man søke når som helst.

Viktig informasjon

Barnehageåret

 
  • Barnehageåret starter 1. august
  • Barnehagen har fem planleggingsdager i løpet av ett barnehageår
  • Det betales depositum ved oppstart i barnehagen. Beløpet tilsvarer  en måneds oppholdsbetaling
  • Juleferie. Barnehagen er stengt i romjulen
  • Påskeferie. Barnehagen er stengt hele påskeuken
  • Sommerferie. Barnehagen er stengt tre uker. Vanligvis ukene 28, 29 og 30

Dagsrytmen vår

Kl. 07.15Barnehagen åpner
  
Kl. 07.30 – 08.30Frokost (matpakke) De som ønsker
 Frilek/ aktiviteter ute/inne
  
Kl. 09.15 (ca.)Temaarbeid/grupper
 Evt. turer
  
Kl. 11.00Lunsj
 Soving etter behov
  
Kl. 12.00Aktiviteter ute/inne
  
Kl. 14.00Frukt og brød/knekkebrød
 Frilek ute/ inne
  
Kl. 16.45Barnehagen stenger

Kontakt oss

Prestekragen Barnehage er en liten privat barnehage lokalisert i naturskjønne områder i nærheten av Preståsen.  Barnehagen ligger ca 2 km fra Sandefjord sentrum. Vi har et stort, barnevennlig uteområde som har både sol, og skygge av store trær. Områdene rundt barnehagen er fine til turer, både trille og se på eller mate ender, svaner og andre fugler, lekeplasser, eller utforske områder med skog og fjell i Preståsen. Barnehagen har to avdelinger, en for små barn (0-3 år) og en for store barn (3-6 år).

Besøksadresse
Høyåsveien 22B
3216 Sandefjord

Telefon: 400 76 822
Epost: prestekragenbarnehage@gmail.com

Barnehagens styrer
Karin Molvik Eidsten