Forside

Om Prestekragen Barnehage

Prestekregan barnehage er en liten privat barnehage. Det er ca. 20 barn i barnehagen fordelt på to avdelinger.  Barnehagen er lokalisert i naturskjønne omgivelser i nærheten av Preståsen. Barnehagen ligger ca 2 km fra Sandefjord sentrum og har et stort, barnevennlig uteområde som har både sol, og skygge av store trær.

Områdene rundt barnehagen er fine til turer, både trille og se på eller mate ender, svaner og andre fugler, lekeplasser, fiskebutikken eller utforske områder med skog og fjell i Preståsen. Barnehagen har to avdelinger, en for små barn (0-3 år) og en for store barn (3-6 år).

Personalet jobber aktivt med å ivareta hele barnets utvikling. De ansatte er kurset i og bruker spesielle metoder og pedagogiske verktøy for å ivareta det enkelte barnets fysiske og psykiske helse. Det enkelte barnet sees i et livslangt løp der barnehagen legger et viktig grunnlag for gode vekstvilkår.

Rommene i barnehagen har ulike funksjoner som formingsrom, fellesarealer for fysisk aktivitet, garderobe og kjøkken. En stor utelekeplass byr på varierte aktiviteter, og nærmiljøet brukes til tur og opplevelser.

Barna har med matpakke til frokost og lunsj. Barnehagen serverer et enkelt ettermiddagsmåltid samt smøremåltid på mandag og varmmat på fredag.

Åpningstider og priser

Prestekragen Barnehage er en heldagsbarnehage som holder åpent mandag til fredag fra kl. 07.15 til kl. 16.45.

Full plass i barnehage koster kr 2990,- per måned + kr 300,- for kost (NY SATS FRA JANUAR 2019).

Priser 2019:
Fra 1. januar 2019: 2.990 kr. per måned (32.890 kr per år)
Fra 1. august 2019: 3.040 kr. per måned (33.440 kr per per år)

Det er søskenmoderasjon med 30 % for 1. søsken og 50 % for 2. søsken.

Foreldre betaler et depositum pålydende 2910,- for plassen. Summen kan variere ettersom max-pris for barnehageplass endres. Depositum utbetales til foreldre etter siste oppholdsdag i barnehagen.

Juli måned er betalingsfri.

Barnehagen er stengt 3 uker i juli, og er også stengt i skolens jule- og påskeferie.

Planleggingsdager: Barnehagen holder stengt 5 planleggingsdager pr. barnehageår.

SØK BARNEHAGEPLASS

Ønsker du å søke om barnehageplass så gjøres dette via foreldreportalen i Sandefjord Kommune. Søknadsfristen er 1. mars for start i august. For oppstart til andre tider på året kan man søke når som helst.

Viktige datoer

VÅR 2019

 • Karneval (1. mars)
 • Påskelunsj (april)
 • Påskeferie (18.-22. april) Barnehagen er stengt
 • Arbeidernes dag (1. mai) Barnehagen er stengt
 • Markering av nasjonaldagen i barnehagen (mai)
 • Norges nasjonaldag (17. mai) Barnehagen er stengt
 • Kristi Himmelfartsdag (30. mai) Barnehagen er stengt
 • Planleggingsdag (31. mai) Barnehagen er stengt
 • 2. pinsedag (10. juni) Barnehagen er stengt
 • Planleggingsdag (13. juni) Barnehagen er stengt
 • Planleggingsdag (14. juni) Barnehagen er stengt
 • Sommerfest for barn og foreldre (juni)
 • Sommerferie (3 uker i juli) Barnehagen er stengt

Dagsrytmen vår

Kl. 07.15Barnehagen åpner
  
Kl. 07.30 – 08.30Frokost (matpakke) De som ønsker
 Frilek/ aktiviteter ute/inne
  
Kl. 09.15 (ca.)Temaarbeid/grupper
 Evt. turer
  
Kl. 11.00Lunsj
 Soving etter behov
  
Kl. 12.00Aktiviteter ute/inne
  
Kl. 14.00Frukt og brød/knekkebrød
 Frilek ute/ inne
  
Kl. 16.45Barnehagen stenger

Kontakt oss

Prestekragen Barnehage er en liten privat barnehage lokalisert i naturskjønne områder i nærheten av Preståsen.  Barnehagen ligger ca 2 km fra Sandefjord sentrum. Vi har et stort, barnevennlig uteområde som har både sol, og skygge av store trær. Områdene rundt barnehagen er fine til turer, både trille og se på eller mate ender, svaner og andre fugler, lekeplasser, eller utforske områder med skog og fjell i Preståsen. Barnehagen har to avdelinger, en for små barn (0-3 år) og en for store barn (3-6 år).

Besøksadresse
Høyåsveien 22B
3216 Sandefjord

Telefon: 400 76 822
Epost: prestekragenbarnehage@gmail.com

Barnehagens styrer
Karin Molvik Eidsten