LITEN AVDELING (0-3 år)

Liten avdeling (0-3 år)

Liten avdeling har varierte aktiviteter i løpet av uken. Etter lunsj er det sovetid for barna på liten avdeling. Barna sover etter behov, og individuelle avtaler gjøres mellom foreldre og barnehagen.

Det er turdag to ganger i uken dette er onsdag og fredag. På onsdag går vi en lengre tur, og på fredagen en noe kortere tur.

Mandager er det smøremåltid, og på fredager er det varmmat i i barnehagen. Man trenger ikke ta med matpakke til lunsj disse dagene.

Ansatte

NAVN ETTERNAVN
Stilling: Pedagog

NAVN ETTERNAVN
Stilling: Pedagog

NAVN ETTERNAVN
Stilling: Pedagog

Søk barnehageplass

Ønsker du å søke om barnehageplass så gjøres dette via foreldreportalen i Sandefjord Kommune. Søknadsfristen er 1. mars for start i august. For oppstart til andre tider på året kan man søke når som helst.